Home

 

Disclaimer

English version below

Boon Pioenrozen tracht bij het samenstellen van de inhoud van deze website zoveel mogelijk alle informatie juist, volledig en actueel te houden. Boon Pioenrozen is niet aansprakelijk in geval van enige onjuiste of onvolledige informatie dan wel voor schade ontstaan uit het gebruik van informatie aangeboden op deze website.

Alle rechten, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten, ten aanzien van alle inhoud van de website zijn te allen tijden voorbehouden aan Boon Pioenrozen, tenzij anderszins is vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boon Pioenrozen is het niet toegestaan hiervan gebruik te maken. Deze toestemming kunt u aanvragen via info@boonpioenrozen.nl.

In het bijzonder is het fotomateriaal op de website van Boon Pioenrozen auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de foto's te kopiŽren, publiceren, of op andere wijze te vermenigvuldigen of openbaren.

Deze disclaimer is van toepassing op eenieder die toegang en inzage heeft tot deze website, of anderzins gebruik maakt van deze website.


Boon Pioenrozen puts in all efforts to keep the content of this website as correct, complete, and up-to-date as possible. Boon Pioenrozen cannot be held responsible for any incorrect or incomplete information nor for any damage resulting from usage of information at the website.

All rights, in particular intellectual propertyrights, concerning the content of this website are in all cases subject to copyright, unless stated otherwise. Without previous written approval it is not allowed to make any use of it. This approval can be requested at info@boonpioenrozen.nl.

In particular, the pictures at the website of Boon Pioenrozen are protected by copyrights. Without previous written approval it is not allowed to copy, publish or multiply the pictures by any other means.

Dutch law is applicable.

This disclaimer applies to anyone who has access to and makes use of this website.


 

 
 

 

 

© 2005 - 2017 Boon Pioenrozen | Home | Disclaimer | Privacy | Contact